Taxi Rijeka: Naslovnica >> Pravila o povratu

VIP TAXI RIJEKA - VIP CAR SERVICE RIJEKA

VIP Taxi Rijeka - Tel. +385.99.700.3041

Croatian(HR)English (United Kingdom)

Pravila o otkazivanju usluge i povratu

Narudžbe zaprimljene putem OnLine Booking servisa ne mogu se otkazati u roku manjem od 24 sata od dogovorenog vremena za prijevoz. Naručeni prijevoz koji se otkaže u roku manjem od 24 sata prije rezerviranog vremena naplatiti će se naručitelju prijevoza. Iznos koji će se naplatiti zavisi o troškovima nastalim otkazivanjem prijevoza i ne može biti manji od 150.00 HRK. U slučaju otkazivanja prijevoza od dva do pet dana prije ugovorenog datuma prijevoza naručitelju se vraća uplaćeni iznos umanjen za 150.00 HRK, a u slučaju otkazivanja prijevoza u roku manjem od 12 sati od dogovorenog vremena za prijevoz naručitelju se ne vraća uplaćeni iznos.

U slučaju da putnik nije dostupan na kontakt mobitel ili nije stigao u dogovoreno vrijeme, nakon 30 minuta čekanja izvan rezerviranog vremena, rezultirati će zaduženjem naručitelja prijevoza. Iznos koji će se naplatiti u takvoj situaciji zavisi o stvarno nastalim troškovima, udaljenosti prijevoza i drugih troškova nastalih nedolaženjem, ali ne manje od 50 % od dogovorene cijene prijevoza. Prilikom prihvata putnika sa zračne luke odobravamo 45 minuta čekanja za dolazak putnika na Info punkt nakon leta koji je sletio na vrijeme, osim ako naručitelj prijevoza sam odluči svoj dolazak na Info punkt odgoditi prilikom slanja rezervacija (npr. "dolazimo na Info punkt nakon 60 minuta"). Ako je vrijeme čekanja duže od 45 minuta zaračunavamo dodatni iznos za takvo čekanje. Naručitelj prijevoza ima obvezu na vrijeme (prije nego je vozilo krenulo na dogovoreno mjesto) nas informirati za slučaj promjene plana putovanja, ili eventualno propuštenog leta, trajekta, broda i sl.. Ako nas na vrijeme obavijestite o novom letu, trajektu, brodu i sl., o promijeni datuma i vremena putovanja, tako odgođeni dolazak nećemo posebno naplatiti. U slučaju da naručitelj prijevoza nije u mogućnosti stupiti u kontakt sa vozačem za naručeni prijevoz molimo da nas što prije kontaktira na kontakt broj mobitela koji je upisan u Vaučer potvrdi.

Naručitelj u svakom trenutku može promijeniti podatke iz rezervacije. Naknada za promjene podataka o prijevozu ne naplaćuje se ako je promjena izvršena pet ili više dana prije prijevoza, dok se za izmjene izvršene u vremenu manjem od pet dana prije prijevoza naplaćuje 150.00 HRK. Ako je cijena novog prijevoza veća od cijene starog, cijena se uvećava za nastalu razliku, dok se kod novog prijevoza čija je cijena manja od cijene starog, naručitelju vraća preplaćeni iznos. Ako je prijevoz otkazan više od 5 dana od ugovorenog datuma prijevoza, te zbog više sile (elementarne nepogode, smrtnog slučaja u užoj obitelji, teške bolesti člana obitelji i sl.) naručitelju se vraća cjelokupni uplaćeni iznos uz predočenje odgovarajućeg dokaza, odnosno potvrde o razlogu otkazivanja za takav slučaj. U slučaju da naručitelj ima pravo na povrat uplaćenog iznosa ili dijela uplaćenog iznosa po bilo kojoj osnovi, prijevoznik se obvezuje izvršiti povrat u roku od 30 dana.

 

OnLine Booking


Lista svih proizvoda